Nota prawna

Nota prawna – social media.

Treści prezentowane przeze mnie na moim fanpage’u stanowią wyraz mojej twórczości, którą dzielę się z Tobą na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia, wiedzy oraz indywidualnego charakteru wyrażania przeze mnie moich myśli. Wszelkie treści udostępniane przeze mnie stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie należą w całości do mnie. Wszystkie grafiki, z których korzystam na cele rozpowszechniania moich treści są przeze mnie eksploatowane zgodnie z zasadami i poszanowaniem praw autorskich podmiotów trzecich.

Jeżeli chcesz podzielić się treściami udostępnianymi przeze mnie na tym fanpage’u możesz to robić wyłącznie poprzez:

 • udostępnianie mojego postu (jeżeli taką funkcjonalność udostępniam przy poście);

 • linkowanie bądź embedowanie moich treści na swoim koncie lub fanpege’u;

 • w przypadku, jeżeli chcesz skorzystać z fragmentu mojej treści udostępnionej na tym fanpage’u i wykorzystać go w ramach swojego postu, określ ten fragment jako cytat i oznacz moje autorstwo danego fragmentu oraz źródło jego pochodzenia.

Wykorzystywanie moich treści w sposób niezgodny z powyższymi regułami będzie stanowi naruszenie moich praw autorskich (w zależności od rodzaju naruszenia, może dotyczyć praw autorskich osobistych bądź praw majątkowych). W takim wypadku będę mieć prawo do żądania:

 • na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (naruszenie moich autorskich praw osobistych):

 • publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie (przeprosiny);

 • żądania zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – żądanie uiszczenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przeze mnie cel społeczny;

 • na podstawie art.79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (naruszenie moich autorskich praw majątkowych):

 • zaniechania naruszania;

 • usunięcia skutków naruszenia;

 • naprawienia wyrządzonej szkody m.in. poprzez zapłatę sumy pieniężnej;

 • wydania uzyskanych korzyści;

 • jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie (przeprosiny).

Warsztaty:

Biorąc udział w moich warsztatach jednocześnie akceptujesz treść Regulaminu: https://pracowniacialaiduszy.pl/regulamin/