Szkoła Ustawień Systemowych

O szkole ustawień

 

Jest takie popularne słowo: prowadzenie…

 

Mnie też to spotkało

 

Byłam kiedyś na wizycie u dziecka z trudnością ssania piersi .

 

Matce krwawiły sutki, bolało ją to karmienie i dawanie dziecku. Dziecko płakało. Kiedy tak siedziałam i patrzyłam na oboje przyszło do mnie: czy ktoś Panią nie uwzględnił w spadku po matce? Tak! wykrzyknęła, zostałam pominięta. Brat zabrał wszystko i zaczęła przeraźliwie płakać, szlochać z serca. Spotkała się ze swoim wypartym bólem. A potem wzięła synka z miłością do piersi, przytuliła i zaczęła karmić. Chciała dać… z siebie …

 

Tak przyszedł do mnie pomysł ze szkołą. Po prostu spłynął na mnie i mnie prowadzi.

 

Moja szkoła jest przygodę w służbie życia, miłości, pojednania i pokoju. Zaproszenie skierowane jest do tych, których fascynuje obserwowanie dynamik ludzkiego losu.
Szkolenie jest oparte na metodzie Berta Hellingera. Kłaniam się mistrzowi, jak również jego współpracownikom, od których miałam przyjemność się uczyć: Gerhardowi Walperowi, Wolfgangowi Deusserowi i Annie Choińskiej.

 

Pracując jako terapeuta 25 lat i obserwując życie, zbadałam doświadczeniem, jak i sobą to co, dodaję tu jako moje autorskie.

 

Ustawienia systemowe to metoda fenomenologiczna , oparta na wglądzie. Wgląd natomiast prowadzi do istoty tematu uwikłania człowieczego losu, pierwotnej przyczyny. Podczas szkolenia uczniowie przyglądają się jak działają siły, wyższy duch, który poprzez potomków rodu domaga się zobaczenia i uszanowania wszystkich i wszystkiego, a w szczególności tych, którzy byli wykluczeni, pomniejszeni, okradzeni z godności jako człowiek…

 

Szkoła jest w trybie grupy zamkniętej 30 osób, nie zakłada doświadczenia terapeutycznego od uczestnika, byciu terapeutą. Zakłada jednak podstawową znajomość metody i doświadczenie, w byciu co najmniej obserwatorem warsztatów. Każdy kto rozważa uczestnictwo w moim szkoleniu powinien wziąć pod uwagę fakt głębokiego, osobistego procesu jaki przejdzie podczas tego roku szkolenia, co nie zawsze jest łatwe funkcjonalnie w obliczu tego w czym jest.

 

Szkoła zakłada 7 modułów szkoleniowych (piątek, sobota, niedziela) i 10 dni warsztatowych jako praktyk metody plus 2 super wizje.

 

Moduł po module, zagłębimy się coraz bardziej w porządki miłości, dynamiki wyrównania losu , w żeńskie i męskie, które daje i bierze, w to co działa w ukryciu i jawnie. Przyjrzymy się konfliktom tożsamości, konfliktom religijnym, chorobom. Popatrzymy na sukces w relacji, w zawodzie. Zobaczymy od czego zależy sukces finansowy. Przyjrzymy się jak z poziomu duszy działa firma, przedsiębiorstwo, spółka. Popatrzymy również na karmę rodu.

 

 

Moduł pierwszy: Wprowadzenie. Pole morficzne. Rodzina i sumienie. Sumienie grupowe i osobiste. Porządki miłości. Los jako wyrównanie. Metodyka: czytanie uczuć klienta: uczucia pierwotne i wtórne, symbolika gestu, rezonowanie z tym co prowadzi. Słowo jako element otwierający.

 

Moduł drugi: Miłość w parze. Dynamiki rządzące kobietą i mężczyzną. Waga byłych miłości i rodzeństwo, którego brak. Wzrastanie przy sobie. Waga małżeństwa i wolnych związków. Zaręczanie i wyręczanie. Obietnica i dług.

 

Moduł trzeci: Poród i dynamiki z nim związane. Poród przez cesarskie cięcie-symbolika blizny. Dziecko z ciąży bliźniaczej, strata bliźniaka. In-vitro: geneza dynamiki pary. Dziecko poronione i abortowane, a jakość miłości w parze i rodzinie. Dziecko: wcześniak, dziecko przenoszone, dziecko wyciśnięte. Bezdzietność. Przerwany pierwotny nurt miłości.

 

Moduł czwarty: Tematy dzieci: niemowlęta, dzieci przedszkolne, szkolne. Zaburzenia integracji sensorycznej. Pomoc społeczna, dzieci adoptowane, rodziny zastępcze. Macierzyństwo i ojcostwo. Parentyfikacja. Nauka pracy na figurkach systemowych.

Moduł piąty: Choroba jako większe uzdrowienie. Choroby fizyczne, psychiczne. Uzależnienie i współuzależnienie. Seksualność i więź. Homoseksualizm i lesbijstwo. To co łączy i to co rozdziela.

Moduł szósty: Wojna i pokój. Konflikty narodów, religii. Przesiedlenia, wygania. Dom. Dynamika ofiar i sprawców. Miłość i pieniądze.

 

Moduł siódmy: Porządki sukcesu i zarządzanie w zawodzie i przedsiębiorstwie. Firma i jej fundamenty. Spółka, firma w parze, w małżeństwie. Zawody pomocowe. Misja, powołanie, wypalenie. Pochwycenie przez pracę. Długi, kredyty. Winny i niewinny. Pieniądze, a szacunek uznania kosztów i strat.

 

Praktyka obejmuje 10 dni warsztatów praktycznych w różnych moich tematycznych warsztatach, by uczeń miał szansę doświadczyć dynamik w wielu obszarach życia. Tak zdobędzie doświadczenie techniczno-metodyczne skupiony na kliencie oswajając się z „różnym klientem” patrząc również przez pryzmat wewnętrznych wglądów jako ustawiający z miejsca obserwatora jak i reprezentującego.
Szkolenie to również 2 super wizje, gdzie będziemy przyglądać się problemom terapeutycznym (klient-ustawiacz) i technicznym przyszłych ustawiaczy. Popatrzymy na wgląd i pogląd. Na miłość bez osądu, która otwiera pole i leczy. Na pomoc i ratowanie. Będziemy mówić o współpracy między terapeutami, o pracy zespołowej.

 

Moja szkoła nie ma numeru państwowego, nie jest również zarejestrowana w żadnym ministerstwie edukacji.

 

Powód: nie mam tytułu naukowego i nie chcę nikogo wikłać do spółki, by opierać się o niego jednocześnie matacząc, by ten numer i status mieć .

 

Drugi powód to dopasowanie się tematyczne do wymogów, które stawia w tej sprawie Państwo. Nie mam zgody na to, by dostrajać swoje treści do oczekiwań i ram treści tzw. Szkoły czy Uczelni.