Szkoła Ustawień Systemowych na NOWY ŚWIAT, edycja 6 wg. programu Anny Brzozowskiej – GRUPA II

Zapraszam na wielką przygodę w imię:
życia, miłości, pojednania i pokoju.
Zaproszenie skierowane jest do tych, których fascynuje obserwowanie dynamik ludzkiego losu.
Nazwa

Szkoła Ustawień Systemowych na NOWY ŚWIAT, edycja 6 wg. programu Anny Brzozowskiej – GRUPA II

Cena

3 000,00 zł + opłata za obsługę 45 zł

Termin

13.09.2024-29.06.2025

.

Szczegóły

Zapraszam ❤
Szkoła Ustawień Systemowych
na NOWY ŚWIAT, edycja 6
wg. programu Anny Brzozowskiej

Zapraszam na wielką przygodę w imię:
życia, miłości, pojednania i pokoju.
Zaproszenie skierowane jest do tych, których fascynuje obserwowanie dynamik ludzkiego losu.
 
Szkolenie w głównej mierze oparte jest na metodzie ustawień systemowych i porządkach miłości Berta Hellingera, któremu kłaniam się z szacunkiem.
 
Wnoszę jednak, tu również wiele innych nurtów terapeutycznych i moim wszystkim nauczycielom oddaję również głęboki pokłon, a w szczególności tym przez których przyszło moje życie-moim rodzicom i rodom, z których pochodzę.
 
Pracując przez 30 lat jako terapeuta, który bacznie obserwuje i odczuwa życie, zbadałam doświadczeniem, jak i sobą to, co chcę tu dodać, jako moje autorskie.
 
Metoda ustawień jest metodą fenomenologiczną, opartą na wglądzie. Wgląd natomiast prowadzi do istoty tematu uwikłania człowieczego losu, pierwotnej przyczyny. Kotwica tej przyczyny może prowadzić nas w nasze osobiste, rodowe, wcieleniowe i karmiczne warstwy informacyjne.
 
Podczas szkolenia uczniowie przyglądać się będą jak działają siły, wyższy duch, który domaga się zobaczenia i uszanowania wszystkich i wszystkiego, a w szczególności tych którzy byli wykluczeni, pomniejszeni, okradzeni z godności jako człowiek …
Szkoła będzie w trybie grupy zamkniętej, ok. 30 osób. Nie zakłada doświadczenia terapeutycznego od uczestnika, byciu terapeutą. Zakłada jednak podstawową znajomość metody i doświadczenie w byciu co najmniej obserwatorem/reprezentantem moich warsztatów.
Każdy, kto rozważa uczestnictwo w moim szkoleniu powinien wziąć pod uwagę fakt głębokiego, osobistego procesu jaki przejdzie podczas tego roku szkolenia, co nie zawsze jest łatwe funkcjonalnie w obliczu tego, w czym jest.
 
Każdego kandydata, który nie zna sposobu mojej pracy, a będzie chciał się ode mnie uczyć zapraszam na rozmowę: na żywo lub on-line przez messenger. A najlepiej na warsztat grupowy jako obserwatora. To ważne, by kandydat poczuł, czy nic nie stoi na przeszkodzie, by ode mnie brał, czy ze mną rezonuje i czy jestem nauczycielem dla niego.
 
Ja również daje sobie prawo do poczucia kontaktu z uczniem, by poznać jego intencje szkolenia i zobaczyć czy mi nie stoi nic na przeszkodzie, by go uczyć. Nie każdego przyjmuję.
 
Szkoła zakłada 7 modułów szkoleniowych ( piątek, sobota, niedziela) 10 dni praktyk warsztatowych, 2 dwudniowe superwizje , 12 tygodniowy cykl online
” współuzależnienie: moje porzucone JA „
Moduł po module zagłębimy się coraz bardziej w porządki miłości, dynamiki wyrównania losu, w żeńskie i męskie, które daje i bierze, w to co działa w ukryciu i jawnie . Przyjrzymy się konfliktom tożsamości, konfliktom religijnym, chorobom. Popatrzymy na sukces w relacji, w zawodzie. Zobaczymy od czego zależy sukces finansowy. Przyjrzymy się jak z poziomu duszy działa firma, przedsiębiorstwo, spółka. Wiele czasu poświęcimy na dynamiki po-rodu i temat współuzależnienia.
 
Popatrzymy również na karmę osobistą i rodową. Na to jak zaznacza się to w tzw.polu człowieka. Do czego go prowadzi, a od czego odciąga.
I właśnie w moim odczuciu jako uważnego badacza, o tym jest tzw. nienarodzony bliźniak płodowy. To przy nim jest ta główna informacja. Pokażę jak ją czytać, jak przyjmować i jak z tym pracować.
 

Program mojej Szkoły:

Moduł pierwszy:
Wprowadzenie. Pole morficzne. Czym jest rodzina i jak tworzymy więzy. Sumienie rodziny i rodzaj sumienia. Sumienie grupowe i osobiste. Porządki miłości. Los jako wyrównanie. Pogląd i wgląd. Metodyka: czytanie uczuć klienta: uczucia pierwotne i wtórne, symbolika gestu, rezonowanie z tym co prowadzi. Empatia, rezonans, współczucie i współodczuwanie. Koncepcje i brak koncepcji. Intencja. Czym jest „ku więcej, a czym ku mniej”. Słowo jako element otwierający i uzdrawiający. Różnice między: mocą słowa prawdy, a zdaniem z tzw. „koncepcji”
 
Moduł drugi:
Miłość w parze. Dynamiki rządzące kobietą i mężczyzną. Waga byłych miłości i rodzeństwo, którego brak. Wzrastanie przy sobie. Waga małżeństwa i ślubu. Energetyka pary ślubu kościelnego, cywilnego, ślubu serca. Zaręczanie i wyręczanie. Obietnica i dług.
 
Moduł trzeci:
Poród i dynamiki z nim związane. Genotyp duchowy, biologiczny, energetyczny. Poród naturalny, wspomagany: indukowany oxytocyną, wyciskany, kleszczowy, próżniowy, cesarskie cięcie. Poród z ułożeniem pośladkowym. Poród przez cesarskie cięcie-symbolika blizny. Dziecko z ciąży bliźniaczej, stracony bliźniak płodowy: karmiczna informacja o stracie i traceniu. Bezdzietność, Dziecko z in-vitro: geneza dynamiki pary. Dziecko poronione i abortowane, ciąża pozamaciczna, zamartwica, a jakość miłości w parze i rodzinie. Dziecko wcześniak, dziecko przenoszone. Przerwany pierwotny nurt miłości.
 
Moduł czwarty:
Tematy zaburzeń i dysfunkcji dzieci, jako informacja ambasadorów rodu, w tym co potrzebuje być przyjęte. Tematy niemowląt, dzieci przedszkolne, szkolnych. Zaburzenia integracji sensorycznej. Pomoc społeczna, dzieci adoptowane, rodziny zastępcze. Macierzyństwo i ojcostwo. Parentyfikacja.
Nauka pracy indywidualnej z klientem z wykorzystaniem figurek, zabawek, krzeseł. poduszek, chusteczek bądź osobistych symboli terapeutycznych, które uczeń czuje i którymi chce się posługiwać : kamieni, piór, muszelek
 
Moduł piąty:
Choroba jako większe uzdrowienie. Choroby fizyczne, psychiczne. Uzależnienie i współuzależnienie. Seksualność i seks. Trauma rodowa i jej wpływ na rodzaj więzi w rodzinie. Homoseksualizm, lesbijstwo, trans i bi seksualność. To co łączy i to co rozdziela, to co wyrównuje.
 
Moduł szósty:
Wojna i pokój. Konflikty narodów, religii. Przesiedlenia, wygania. Dom. Dynamika ofiar i sprawców. Miłość i pieniądze.
 
Moduł siódmy:
Porządki sukcesu i zarządzanie w zawodzie i przedsiębiorstwie. Firma i jej fundamenty. Spółka, firma w parze, w małżeństwie. Zawody pomocowe. Misja, powołanie, wypalenie. Pochwycenie przez pracę. Długi, kredyty. Winny i niewinny. Pieniądze, a szacunek uznania kosztów i strat.
 
——————————————–
 
Szkoła to wykłady, ustawienia, ćwiczenia i medytacje, jak również pytania i odpowiedzi w nas samych – o nas – do nas samych w połączeniu z wyższym Duchem.
 
To wsłuchiwanie się w ciszę, To również nauka pokory nas samych w stosunku do wielkich sił życia i śmierci.
Widzenie systemu jako całości jest przepotężnym procesem kompletności w naszej Duszy. Nie może on istnieć bez pola informacyjnego systemu natury i naturalnych żywiołów: ziemi, ognia, metalu, wody i powietrza.
 
Te wielkie duchy też przynależą i chcą być uszanowane, by zasilać człowieka.
Czasem słuchamy reprezentanta ziemi, terytorium, który otwiera historię tego, co potrzebuje uzdrowienia poprzez żyjących i skonfliktowanych w rodzie przez pokolenia na tej ziemi.
Duchy żywiołów natury mogą zapraszać nas do domykania jakiegoś procesu, w rytuale obmycia się, palenia bądź pochowania z szacunkiem czegoś jako symbolu końca pewnego cyklu, etapu czy dynamiki.
 
Łączę w tej szkole wiele aspektów: Wiedzenie, naukę, elementy szamańskie, prace w kręgu, prace z emocjami i uczuciami.
Każdy z uczestników mojej Szkoły zostanie również przyłączony do 12 tygodniowego cyklu uzdrawiającego wewnętrzne dziecko ’ Współuzależnienie : moje porzucone JA ” który zacznie się od 10 września . Spotkania będą on-line we wtorki w godzinach 19.00-21.00 i do odsłuchania w każdej chwili.
 
Praca z uzdrawianiem wewnętrznego dziecka jest podstawą terapeutyczną dla każdego, kto pracuje ze sobą i ludźmi. Oprócz uwolnienia własnych krzywd zranionego dzieciństwa , pokaże przyszłym ustawiaczom jak bardzo zakorzenione są mechanizmy iluzji i zaprzeczenia, projekcji, racjonalizacji, wyparcia, które stosuje on sam jak i jego potencjalny klient.
 
Praktyka obejmuje 10 dni warsztatów praktycznych, w różnych moich tematycznych warsztatach, by uczeń miał szansę doświadczyć dynamik w wielu obszarach życia. Tak zdobędzie doświadczenie techniczno-metodyczne skupiony na kliencie oswajając się z „ różnym klientem” patrząc również przez pryzmat wewnętrznych wglądów jako ustawiający z miejsca obserwatora jak i reprezentującego. Zwolnieni z praktyk są Ci, którzy przeszli już szkolenie w którejś ze Szkół Ustawień, doprecyzujemy to na rozmowie wstępnej.
Szkolenie to również 2 superwizje, gdzie będziemy przyglądać się problemom terapeutycznym ( klient-ustawiacz) i technicznym przyszłych ustawiaczy. Popatrzymy na intencję pracy i trzymanie pola w energii miłości. Popatrzymy na miłość bez osądu, która otwiera pole i uzdrawia. Na pomoc i ratowanie. Na sposób w jaki docieramy: wgląd czy pogląd. Będziemy mówić o współpracy między terapeutami, o pracy zespołowej. BHP pracy ustawieniowej: klient, ustawiacz, przestrzeń warsztatowa. Pokażę również sposób Ustawienia Intencji wg. Franza Ruperta
 
Podczas szkolenia zapraszam gości ze specjalnymi wykładami. Gośćmi 5 edycji byli/są : Jakub Stępnik osteopata, Andrew Paradnik- szaman, Aleksandra Kozłowska -Lowen, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, Bogumiła Sowińska-uzdrawianie karmiczne
Nauka na figurkach lub tym co każdy z Was przyniesie, zgodnie z własnym czuciem zacznie się na 4 module. A prace w grupach jako ustawiający po 5 module.
 
Moja szkoła nie ma rejestracji w systemie Państwowym jako Szkoły, gdyż treści zawarte w niej ” nie pasują ” do jej struktury.
Jest zarejestrowana w mojej działalności terapeutycznej pod nazwą Anna Brzozowska w Harmonii SERCA: pracownia ciała i duszy, którą prowadzę od 2008 roku pod regonem: 141431989
Jest wpisana do RIS o numerze 2.14/00361/2023
 
Cena szkoły to 23 tys. zł. za całość
 

7 modułów po 3 dni
2 superwizje po 2 dni
10 praktyk na moich warsztatach
12 tyg. cykl terapeutyczny on-line „Współuzależnienie: Moje porzucone JA „

Łączny czas godzin zegarowych to: 303

 
Opłata w 3 ratach:
3 tys. zadatek rezerwujący miejsce
10 tys. wpłata we wrześniu w momencie zaczęcia 1 modułu.
10 tys. wpłata w grudniu na 4 module
 
Konto do wpłaty:
Anna Brzozowska w Harmonii SERCA: pracownia ciała i duszy
27 2530 0008 2076 1015 8729 0001
Z dopiskiem: szkoła ustawień-edycja 6 imię i nazwisko
Razem z wpłatą poproszę o dane do faktury z NIP firmy
Przed wpłatą wstępną podpisujemy umowę, z którą wcześniej uczestnik się zapoznaje !!!
Proszę o poważne przemyślnie swojej decyzji, zarówno w kategorii czasu jak i potrzeb uczestniczenia w szkoleniu jako pełnym i kompletnym.
Szkoła zakończona moim certyfikatem.
 

Terminy szkoleniowe to:

1 moduł: 13/14/15 września 2024
2 moduł: 11/12/13 października 2024
3 moduł: 15/16/17 listopada 2024
4 moduł: 13/14/15 grudnia 2024
5 moduł: 17/18/19 stycznia 2025
6 moduł: 14/15/16 lutego 2025
7 moduł: 14/15/16 marca 2025
1 super wizja: 19/20 kwietnia 2024
2 super wizja: 28/29 czerwca 2025

 
Pracujemy w godzinach:
piątek: 10.00-18.00
sobota: 10.00-18.00
niedziela: 9.00-17.00
 
Praktyki odbywają się w piątki,
Terminarz warsztatów dostępny na stronie fb..
Anna Brzozowska w Harmonii SERCA: pracownia ciała i duszy
Zakładka: wydarzenia
 
Na miejscu: kawa, herbata, woda, ciasto
Obiad i nocleg: każdy we własnym zakresie
 
Miejsce:
Pracownia Ciała i Duszy
ul. Ostródzka 56 ( osiedle Viking 1 )
03-289 Warszawa
dojazd autobusem 132
samochodem z trasy S8
PROSZĘ NIE WPŁACAĆ ZALICZEK
BEZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Na rozmowę umawiamy się
Przez telefon, sms : tel. 502231006
Messenger, skype, whatsapp
Lub mail: pracowniacialaiduszy@interia.pl
 
Zapraszam ❤
Anna Brzozowska
Więcej o mnie na stronie: www.pracowniacialaiduszy.pl