Miłość i Pieniądze- warsztat ustawień systemowych

warsztat ustawień systemowych

29 września 2018 | Kraków

Ja, Miłość i Pieniądze

 

Jakie to dla Ciebie kobieto, a jakie dla Ciebie mężczyzno ?
Czy masz dostęp do jednego i drugiego ?
Czy jest może tak, że jeśli masz obfitość na poziomie serca to nie wolno Ci do materii ?
A jeśli zarabiasz … nie masz przy sobie ludzkiej miłości ?
Jakie to dla Ciebie …?

 

Serce i zdolność do kochania to TATA , to pompa życia !
A materia to MAMA !
Czy wolno Ci pogodzić jedno i drugie w sobie ?

 

Kiedy nam nie wolno ?
Czy wolno Ci wiedzieć o poprzednich związkach rodziców,
o ich miłościach ? O tych, którzy zapłacili bólem rozstania, by zwolnić miejsce dla naszej mamy, dla naszego taty….
Jak można wycenić ten ból ?
Dajmy na to…. tata zostawił jakąś kobietę, zlekceważył jej uczucia, plany, oczekiwania i odszedł do innej i z nią potem ma dzieci.
Jak się mają te dzieci ? Czy mogą szanować swojego tatę ?
Często dzieci tego mężczyzny jednoczą się na poziomie duszy z byłą kobietą , jej złością na tatę i wnoszą tę złość s powrotem do rodziny. A od tego, kogo nie szanujemy, nie możemy brać zasobów, nie możemy się przysłowiowo o niego „oprzeć” z miłością i szacunkiem. Dzieci, a nawet żona, dla której ów mężczyzna ją zostawił gardzą ojcem, tak dają miejsce w rodzinie tej, której uczuciami pogardził…
I tak nasza dusza jednoczy się miłością z wykluczonymi i niewidzianymi w systemie rodzinnym, a co za tym idzie nieuznanymi i nieuszanowanymi.
Kiedy się zarabia pieniądze ?
Pieniądze idą do żywych, bo służą życiu. Pieniądze idą do dorosłych, bo to dorośli stają w odpowiedzialności i podejmują decyzje, z których wynikają dalsze konkretne dla dorosłych tematy…
Więc kiedy utknęłaś/utknąłeś w traumie jako dziecko np. przy stracie swojej mamy, ukochanej babci czy bliźniaczego rodzeństwa i nie jesteś w stanie przeżyć swojego bólu, pieniądze się zatrzymają, bo w duszy chcesz do nich ….umrzeć razem z nimi….bez siły do życia dalej….
Kiedy żegna się zmarłych i zostawia w ramionach ich losu i śmierci … a człowiek otrząsa się z żałoby i staje do swojego życia ponownie pieniądze zaczynają płynąć, bo nurt życia znowu rusza….
Pieniądze idą do tych , którzy szanują przodków , ich los i doświadczenia, a co za tym idzie wykształcone w tych doświadczeniach umiejętności i talenty. To od nich, przodków je bierzemy i nimi dalej możemy się posługiwać dodając cząstkę tego, co z nas. Tak możemy wymieniać się ze światem, wymieniać umiejętnością , talentem…. za pieniądze.
Wyceniamy naszą wartość opierając się na tym skąd i z kogo pochodzimy. Uznajemy i szanujemy poprzedników : przodków oraz ich towarzyszy życia. Tak ustalamy cenę naszych umiejętności, usług, pracy…
Warto też uznać i uszanować poprzednie związki, bo one przecież nas rozbudowują, dostarczają nowej jakości, wnoszą sobą coś co przyszło z innych systemów rodowych.
Jednak nie zawsze to oczywiste…
Czasem uwikłanie jest tak duże , że trudno nam szanować byłego partnera, byłą żonę. Mocujemy się w złości kochając i nienawidząc jednocześnie. Warto wtedy popatrzeć kogo nam ta osoba reprezentuje, kogo jeszcze sobą niesie i jaki większy temat chce się pokazać w polu duszy ….
Miłość to szerokie warstwy odczuwania…..tęsknot serca….
Często jest tak, że w swojej duszy patrzymy na tego, kto budował, gromadził, zdobywał : dom, majątek, a potem dostał rozkaz wysiedlenia … i musiał zostawić wszystko…
Jak się ma wtedy jego serce ?
Jak wielką ma w nim rozpacz i tęsknotę za miejscem z którego jest ? Może oprócz majątku zostawił też plan na zaręczyny a nawet ślub ?
Wtedy nas, potomków tam ciągnie…właśnie w te rejony, w te obrazy, w te dynamiki ….nie rozumiejąc dlaczego odciąga nas od tego co przy nas w tu i teraz….
Pieniądze to temat najczęstszych kłótni i pretensji w małżeństwie. Kto ile ma zarabiać ?
Czy mężczyzna ma utrzymywać dom i rodzinę, a kobieta ogarniać sprawy domu i zarabiać na przysłowiowe „waciki” ? Jak to jest z tą odpowiedzialnością finansową ?
Jest różnie i to zależy od dynamiki pary. Czasem mężczyzna nie może stanąć na stanowisku i zarabiać, bo np. ktoś z jego rodu, był na stanowisku zawodowym, podjął decyzję, w wyniku której zdarzył się wypadek, tragedia …. Stanowisko, decyzyjność współbrzmią wtedy ze stratą, ze śmiercią.
Ciężar takich uwikłań jest widoczny również w energii życiowej tego człowieka…
Jest też jednak tak, że jeśli kobieta łączy się z takim mężczyzną, ona może wziąć pieniądze , ona zarabia przy nim. I wiele jest takich par, takich kobiet, które mówią, że odkąd się połączyły z tym i tym facetem pieniądze zaczęły płynąć….
Następna dynamika dotyczy strat dzieci. Kiedy para traci dzieci , często traci pieniądze. Niemożność przeżycia żałoby po śmierci dziecka, po poronieniu i skontaktowania się z tymi bolącymi uczuciami nie pozwala do więcej. Tracąc pieniądze na nowo kontaktuje się z tym czego nie ma…życia…
Żyjemy w czasach wolnych wyborów naszych życiowych partnerów. Kiedyś tak nie było. Kiedyś ludzi łączyły majątki, a nie miłość. Ustawiano małżeństwa wedle potrzeb zabezpieczeń finansowych. Miało to wpływ na los wielu, bo czasem osoba stająca do tego małżeństwa zapewniała byt całej swojej rodzinie. Stawała zatem przed wyborem odpowiedzialności za wielu, porzucając jednocześnie w tym siebie, swoje spełnienie , być może z tym kogo kochała naprawdę.
Czy to niesie się echem dla nas kolejnych pokoleń ?
Oczywiście, kobiety ciągle stają w rozterce między tym przy którym reaguje ciało, a przy takim kto zapewni byt. Tak jednoczymy się z losem tej, której nikt nie widział w jej osobistych kosztach jako kobiety….
Bardzo ciekawe są również dynamiki, kiedy zarabiamy niejawne pieniądze, pieniądze na czarno, pieniądze ukryte, pieniądze które śmierdzą…
Często pod tymi pieniędzmi pokazują się niejawni ojcowie…tożsamość ukrytego ojca. To wiele zmienia dla człowieka. Może się ujawnić, może stanąć w swojej sile , jawnej tożsamości, ujawniać co myśli i czuje, stanąć w prawdzie o sobie , a tym samym tworzyć prawdziwe związki.

 

Pieniądze to również przekonania rodowe.
Na ile brzmią w naszych głowach ?
I na ile pozwalają nam odważnie chcieć mieć więcej …

 

Zapraszam na warsztat ustawień systemowych „ Miłość i pieniądze”
Na warsztacie pracujemy w 10-12-to osobowej grupie . Za pomocą reprezentantów pokazuje się to co istotne w temacie …Pracuję metodą ” Ciche Ustawienia Rodzin ” Berta Hellingera. Metoda ta, pokazuje ukryte dynamiki naszego systemu rodzinnego. Wyłania niewidzine, poniżone, wykluczone osoby z systemu, z którymi na poziomie duszy jesteśmy związani. To co widziane….dopełnia się i może przeminąć. A to z kolei, wypuszcza nas do naszego więcej. Do właściwego dla nas miejsca. Czasem droga jest długa…. ale zawsze okazuje się właściwa, z właściwym rytmem pojmowania spraw, z właściwym rytmem wzrastania i dojrzałości oglądu całej sytuacji systemu rodzinnego.

 

Kraków, ul. Długa 17a, szkoła jogi Sadhana
wejście w pasaż sukni ślubnych, schody po lewej stronie
Godziny 11.30-21.00 z przerwą na obiad.
Na miejscu woda, kawa, herbata, ciasto domowe.
Cena 450 zł
Rezprezentant/obserwator 150 zł
Rezerwacja miejsca to wpłata zadatku 200 zł (bezzwrotnego) na konto: 27 2530 0008 2076 1015 8729 0001 z dopiskiem: Miłość i pieniądze, Warszawa, imię i nazwisko.

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Pracownia Ciała i Duszy Anna Brzozowska.
 2. Obowiązki Inspektora ochrony danych osobowych w firmie Pracownia Ciała i Duszy Anna Brzozowska pełni właściciel firmy: Anna Brzozowska. Kontakt w sprawie danych osobowych można uzyskać pod adresem e – mail: pracowniacialaiduszy@interia.pl tel+48 502 231 006.
 3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji warsztatu na który Pani/Pan dokonał/a zgłoszenia, w tym do:
  • kontaktów w celach związanych ze świadczeniem usług
  • obsługi reklamacji,

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są również podmioty, które zapewniają obsługę informatyczną sklepu internetowego oraz podmioty wspierające w świadczeniu realizacji umowy sprzedaży (usługi płatnicze, księgowe i rachunkowe).
 2. Podanie danych osobowych zbieranych w celu złożenia i realizacji zgłoszenia jest dobrowolne, ale nie podanie wymaganych danych osobowych uniemożliwia złożenie i realizację zgłoszenia.
 3. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • dla wystawionych faktur – 10 lat, licząc od dnia wystawienia faktury
  • dla pozostałych danych – 5 lat w celach:
   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 1. Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wysłanie wiadomości na adres e – mail: pracowniacialaiduszy@interia.pl.